Od 1. 1. 2022 náleží odměna pěstouna pouze pěstounům, kteří prokazatelně poskytují tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči. Nové pojmy zprostředkovaný či nezprostředkovaný pěstoun, jsme se již na našich stránkách snažili vysvětlit „odměny pěstounům“. Stále však trvá určitá nejasnost v této oblasti. Princip rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči, má svoji logiku, a až na některé výjimky, s tímto rozdělením lze souhlasit. U těchto výjimek by pak mělo, dle našeho názoru dojít k odstranění tvrdosti zákona. Nicméně toto je na posouzení Úřadu práce.

  Pro zprostředkované pěstouny se v zásadě nic nemění (princip odměny pěstounské péče zůstává stejný), nicméně tito pěstouni musí aktivně doložit „zprostředkovanost“ ke každému dítěti, které mají ve zprostředkované pěstounské péči. Pokud se danému pěstounovi nepodaří doložit/prokázat, že se v případě daného dítěte jedná o pěstounskou péči zprostředkovanou, bude péče o toto dítě považována za nezprostředkovanou a bude muset podat žádost o přiznání příspěvku při pěstounské péči – tj. pěstounské dávky pro nezprostředkované pěstouny.

Blíže se těmto otázkám věnuje web Šance dětem, kde lze načerpat další informace.

odkaz: Příspěvky a odměny pěstounské péče | Šance Dětem (sancedetem.cz)

tým NRP