Mají se žadatelé v době čekání na „kouzelný telefon“ občas ozvat na krajský úřad?  Mají žadatelé zvažovat, jestli nepřehodnotit otevřenost vůči dalším skupinám dětí, pokud delší dobu nebyli osloveni, aby se seznámili se spisem nějakého konkrétního dítěte? Jak se krajský úřad staví k tomu, když si žadatelé zkusí nechat větší otevřenost žádosti (větší toleranci ohledně možností přijatého dítěte např. k etniku), ale pak nějaké dítě odmítnou? Budou zařazeni na konec „seznamu“?

Na tyto otázky se zeptali pracovníci organizace Dobrá rodina pracovníků krajských úřadů, a tady jsou jejich odpovědi:

odpovědi na otázky 

Máte tak možnost porovnat naše odpovědi s jinými kraji:).

tým NRP