Jak jsme vás na našich stránkách informovali, ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tato novela byla, po mnoha pozměňovacích návrzích, schválena a od ledna 2022 přinese řadu pozitivních změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Mimo jiné dochází k navýšení odměn pěstounů. U přechodných pěstounů dochází k navýšení odměn po mnoha dlouhých letech. Výraznou změnou je navázání výše odměn na minimální mzdu, a tak do budoucna není nutné měnit zákon, abychom pěstounům navýšili jejich zasloužené odměny.

Novela však přináší zásadní změnu ve vnímání pěstounské péče. Odměny budou mít nadále již jen „profesionální“, tzv. zprostředkovaní pěstouni. Tedy lidé, kteří nejsou v žádném vztahu k pěstounským dětem a starají se o „cizí“ dítě, o něž se nemohou starat jeho rodiče, babičky, tety nebo jiní příbuzní.

Ostatní dostanou nově jen příspěvek při pěstounské péči, který bude dále rozdělen na dvě skupiny. První skupina, kde bude nezprostředkovaná pěstounská péče, do které spadají tety, strýcové, zletilí sourozenci nebo další osoby blízké – kromě prarodičů. Druhá skupina nezprostředkované pěstounské péče jsou pak prarodiče, kde bude příspěvek nejmenší a oproti současné právní úpravě dojde k jeho výraznému snížení.

Příspěvek při pěstounské péči se od nového roku bude odvíjet od životního minima a díky tomu, že nový příspěvek je dávkou (ne „mzdou“), se z něj nemusí platit daně.

Toto pojetí však má i podstatné nevýhody. Pěstouni u dávky nemohou uplatit daňové slevy, nedostanou se tak na vyšší čistý příjem. Co je nutné zmínit je, že tato změna bude znamenat u některých pěstounů nutnost vyřešit si placení minimálních záloh na zdravotní pojištění. Pro takzvané osoby bez zdanitelných příjmů je to letos 2052 korun. Některým hrozí i placení sociálního pojištění.

Více informací zde: Pravda o zvýšení odměn pro pěstouny. Velká část si pohorší

S tímto novým pojetím rozdělení pěstounů nezbývá než souhlasit, neboť v principu je správné, že pěstoun, který se stará o „cizí“ dítě je lépe ohodnocen, než když se pěstoun stará o svého vnuka, synovce nebo svého sourozence. Co to přinese v praxi se teprve uvidí. Nicméně tato změna zřejmě dolehne i na pěstouny, kteří nejsou v žádném příbuzenském vztahu a kteří nyní pečují o děti, které jim byly svěřeny bez tzv. zprostředkování, protože v danou chvíli to bylo nejlepší řešení z pohledu dítěte a pěstoun si dané dítě vzal do své péče.

Bližší informace zde: Podle novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí by pěstouni měli dostat víc peněz, ne ale všichni

Na tento problém se snažíme upozorňovat a MPSV jej nyní řeší. O výsledku vás budeme informovat.

tým NRP