Nově nás zaujala výzkumná zpráva Lumos a Charity ČR, která analyzovala kapacitu SAS. Jejich činnost je stěžejní v prevenci a předcházení eskalace ohrožení dítěte a nutnosti umístit dítě mimo rodinu.

SAS nehraje jen významnou roli v prevenci ohrožení dítěte a jeho oddělení od rodiny, v procesu odebrání dítěte z rodiny, v případech, kdy je to nezbytné, ale i v podpoře návratu dítěte do rodiny i v odhalování zanedbávání či zneužívání dětí.

Jsou důležitým partnerem v péči o ohrožené děti. Jaká je kapacita SAS v ČR a dokáže uspokojit potřeby komunity a ohrožených rodin? Jaké všechny role služby SAS plní a mohly by plnit, pokud by jejich kapacit byla dostatečná? Analýzu založenou na dotazníkovém šetření mezi službami SAS v ČR realizovaném v listopadu a prosinci 2020 si přečtěte zde: