Rodinné konference jsou využívány čím dál častěji při práci s rodinným systémem. Nemusíme vždy najít hned nového pečovatele z rodiny, někdy stačí jen zmapovat situaci a uschopnit rodinné příslušníky k sebemenší aktivitě směrem k dítěti. O využití této metody sociální práce se můžete dočíst v následujícím článku.

V úterý 20. 4. 2021 se konalo online setkání svolané organizací RK Centrum z Chrudimi ku příležitosti 100. realizace rodinné konference v České republice. Setkání mělo podnítit další zájem o tuto unikátní metodu sociální práce, která zásadně mění paradigma – odborníkem na pomoc rodině není odborník/sociální pracovník, ale rodina sama, která nejlépe zná a rozumí své situaci. Základním rozdílem je, že odborník/sociální pracovník se v zásadě soustředí na rizika, zatímco rodina na své potřeby – a to je správné. Jakmile rodina zmobilizuje své síly, tedy navrhne a realizuje odborníkem/sociálním pracovníkem odsouhlasený plán, je přirozeně více motivována (také si rádi děláte věci po svém a nemáte rádi, když Vám někdo cizí říká, co máte dělat, že?) a zároveň dochází k jejímu zmocnění. Sebevědomí je na místě – dokázali vyřešit svůj problém. A odborník/sociální pracovník jásá – máme o klienta méně v duchu přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho chytat ryby a nasytíš jej na celý život.“

odkaz na článek