Jak se v České republice zajišťuje profesionalita sociálních pracovnic?

O systému péče o ohrožené děti se mluví často. Určitě vás už napadlo, že systém je vždycky tak kvalitní, jak kvalitně pracují lidé, kteří v něm jsou zainteresovaní. Práce s dětmi a rodinami je vysoce náročná disciplína a zdaleka nestačí jen dobré srdce sociální pracovnice. My, sociální pracovnice, máme zákonnou povinnost svoji kvalifikaci kontinuálně prohlubovat. Nejen že pomoc musí být profesionální, ale navíc musíme unést mnoho a mnoho těžkých příběhů našich klientů. Po letech praxe zjišťujeme, že se čím dál víc potřebujeme vzdělávat přesně na míru. Nezajímají nás úvody do úvodu. Chceme odborníky s širokými znalostmi a dlouholetou praxí, s přesahem do psychologie. Proto právě nabízí Salinger, z.s. akreditované vzdělávání pod vedením MUDr. Julie Hadašové a MUDr. Lubomíra Hadaše, Ph.D.. Tematický případový seminář řeší konkrétní kauzy, ve kterých potřebujeme pomoc zase my pomáhající. Další otevřený termín bude 17.6.2021. Potkávají se tu doprovázející organizace, OSPODy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, poradny a další. Vítaný je kdokoli, kdo pracuje s dětmi a rodinami a má chuť si prohloubit vzdělání a dovednosti.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

Vedoucí střediska Stopa čápa

Stopa.capa@salinger.cz,773800929