Vláda ČR dne 1. 3. 2021 schválila usnesení, jímž bylo rozhodnuto, kromě jiného, o distribuci ochranných prostředků (respirátorů a roušek) do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounským rodinám.

Zásilka několika tisíc respirátorů a roušek byla na Krajský úřad doručena v minulém týdnu, následně byla rozdělena a prostřednictvím doprovázejících organizací a doprovázejících OSPOD jsou nyní respirátory a roušky distribuovány do pěstounských rodin v Královéhradeckém kraji. Každá pěstounská rodina tak obdrží minimálně 15 respirátorů a 10 roušek. Počty se liší dle věku dítěte, počtu dětí atd.

Děkujeme všem, kteří se na této distribuci podílejí.

tým OSPOD KÚ