Rádi bychom upozornili na zajímavou publikaci, kterou vydala Amalthea z.s., za finanční podpory Nadace Sirius, týkající se kontaktu dětí v NRP. Cílem publikace je ukázat v příbězích konkrétní postupy při nastavování kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou. Příběhy zachycují, jak je možné o kontaktu přemýšlet a jak metodicky správně postupovat.

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou – příběhy z praxe

Publikace navazuje na manuál „Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou“, který vyšel v roce 2018 a je možné si ho najít na www.kontaktdetivnrp.cz.