Zřízení babyboxů navazuje na tradici ponechávání nechtěných dětí u klášterů či kostelů, která se od středověku v Evropě rozvinula. Babybox můžeme popsat jako schránku, do které mohou maminky (rodiče) anonymně a bez obav z nějakého postihu odložit své dítě, o které se v tísňové situaci nedokáží postarat.

Babyboxy bývají umístěny v ústraní, nejčastěji u nemocnice, aby byla zaručena anonymita lidí, kteří se rozhodnou dítě odložit. Provoz a smysl babyboxů je velmi diskutované téma a názory na ně se velmi liší. První český babybox byl instalován 1. června 2005 v soukromém GynCentru v Praze-Hloubětíně. V České republice je aktuálně zřízeno 78 babyboxů, do kterých bylo odloženo přes 200 dětí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo 16. března 2006 metodický pokyn, kde se orgány sociálně-právní ochrany dětí dozvěděly, jak jednat v případě nalezeného dítěte v babyboxu. Hlavním cílem vyhotovení této metodiky bylo, aby se děti mohly vrátit co nejdříve ke své biologické rodině nebo aby mu příslušné orgány zajistily náhradní rodinnou péči v co nejkratší době.

O šest let později vydalo MPSV aktualizované doporučení metodického postupu. Tento pokyn byl rozpracován do oddílů týkající se různých případů, jelikož situace nalezených dětí mohou být rozdílné. Např. jak postupovat, kdy je totožnost dítěte a rodičů známá, jak postupovat, kdy je totožnost dítěte neznámá, anebo jakou mají místní příslušnost orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Čas od času se i v Královéhradeckém kraji objeví příběh odloženého miminka do babyboxu. Jedním takovým dnem se stala jedna podzimní sobota. Krajský úřad Královéhradeckého kraje dostal informaci, že v jedné nejmenované nemocnici byl v babyboxu nalezen chlapeček. Po zjištění všech dostupných informací byli natipovaní budoucí náhradní rodiče – osvojitelé. Následně byli osloveni, seznámeni s celkovou situací a upozorněni na rizika, která s sebou příběh dítěte odloženého do babyboxu přináší.

 Rizika v souvislosti s osvojením:

-> neznalost identity dítěte, kdy takové „neznámo“ je děsivé pro osvojitele, kteří neví, co mohou očekávat

-> dítě odložené do babyboxu je zcela bez anamnézy, což je problém medicínský, právní a lidský

-> biologickým rodičům po narození dítěte a odložení do babyboxu náleží k dítěti stejná práva a povinnosti, jako zákonnému zástupci a jejich práva, tak jako práva dítěte, nesmí být nikterak krácena

-> ve věci péče o dítě vždy rozhoduje v zájmu dítěte v rámci soudního řízení příslušný soud

Budoucí osvojitelé všechna rizika pečlivě zvážili a rozhodli se, že chtějí do příběhu nalezeného chlapečka vstoupit. Následně byla nastavena spolupráce s klíčovou pracovnicí OSPOD, která celý proces koordinovala. Níže si můžete přečíst pár řádku jak od sociální pracovnice, tak i od samotných osvojitelů.

Příběh očima sociální pracovnice – příběh s dobrým průběhem i koncem:

Na sociálních sítích se ke konci září 2020 objevila informace o prvním dítěti v babyboxu nejmenované nemocnice. Chlapeček byl v babyboxu nalezený jedno sobotní ráno. Jednalo se o zdravého a pěkného chlapečka. Je namístě poděkovat za výbornou spolupráci týmu primářky novorozeneckého oddělení nejmenované nemocnice, se kterými jsme vstoupili do úzkého kontaktu.

 Zároveň se nám podařilo ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, ještě během pobytu chlapce na novorozeneckém oddělení, vytipovat možné budoucí osvojitele. Přestože v době našeho jednání byla zpřísněna hygienická opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, lékařka umožnila za dodržení přísných hygienických opatření návštěvu chlapce, při které byly pořízeny první fotky, které budou součástí jeho Knihy života. Dále bylo jednáno o jeho zdravotním stavu a o možném termínu propuštění. S lékařkou byla také projednána možná návštěva budoucích osvojitelů u dítěte. Nemocnice zajistila pokoj, kde byla budoucí osvojitelka zaškolena v péči o chlapečka.

 Okresní soud pak vydal usnesení, kterým se chlapec svěřil do společné péče manželům, kteří byli vybráni jako vhodní budoucí osvojitelé. Aktuálně máme ověřeno, že chlapec u svých pečovatelů dobře prospívá a spí téměř celou noc.

 Přejeme, ať se celé nové rodince dobře daří.

 OSPOD ……. 🙂

Příběh očima samotných osvojitelů:

Po absolvování celého procesu zařazování do evidence osvojitelů, a hlavně díky kurzu, jsme si dokázali utříbit plno věcí a povolit pomyslnou hranici, se kterou jsme do toho šli. Ano, babybox s sebou přináší mnoho rizik, ale dnešní doba Vám 100% jistotu také nenabídne. Ono se někdy stačí rozhlédnout okolo sebe a zjistíte, že náročné situace mohou nastat i s geneticky vlastním potomkem. Proto volba miminka z babyboxu, které není právně volné, byla jasná volba. Předejde se zbytečnému pendlování miminka (porodnice-přechodná pěstounka-budoucí osvojitelé). Máme možnost seznamování od útlého věku a zažívat vše stejně jako biologičtí rodiče, když si přivezou miminko z porodnice. Jako plus také vnímáme, že nám tohle naše rozhodnutí velmi zkrátilo dlouhé čekání na ten vytoužený telefonní hovor z Krajského úřadu, že jsme natipovaní budoucí osvojitelé.

 Přístup v porodnici byl taky nad rámec očekávání. Nikdo nekoukal skrz prsty. Vše nám bylo dostatečně vysvětleno a ukázáno. Neměli jsem pocit, že by byl malý o něco ošizen oproti ostatním narozeným dětem – možná naopak, každý se o něj zajímal a chodil se dívat.

 Od samého začátku vnímáme vše velmi kladně. Všichni nám vycházejí vstříc a kdykoliv je něco potřeba, dostaneme odpověď. OSPOD se zajímá a sdílí radost s námi. Myslíme si, že tento přímý proces je pro všechny zúčastněné ta nejlepší metoda. Ano, nese to svá rizika, ale když si vezete domů ten vytoužený uzlíček, tak opravdu není čas myslet na nejhorší. A jak se říká: „risk je zisk“. Sice máme za sebou jen krůček a dlouhou cestu před sebou, ale nic bychom jinak neměnili.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje každý takový případ a natipování budoucích rodičů posuzuje individuálně, komplexně a vždy je kladen důraz na potřeby konkrétního dítěte a schopnost budoucích rodičů tyto potřeby naplnit. Důležité je uvědomovat si rizika, která s sebou problematika babyboxů přináší a dostatečně s tím seznámit všechny zainteresované osoby. Poslední příběh byl složitější také tím, za jakých přísných hygienických opatření se musel odehrát. Ale ani tato skutečnost nebránila v tom, aby chlapeček našel novou milující rodinu.

 Na statistiku a rozmístění babyboxů se můžete podívat na stránkách: www.babybox.cz

.