Ačkoliv se nám daří, navzdory pandemii Covid, fungovat v letošním roce běžným způsobem, a žádostí o pěstounskou péči je podobný počet jako v loňském roce (aktuálně 16), dětí v evidenci je stále moc. Díky organizaci Dobrá rodina o.p.s., která pro Královéhradecký kraj v letošním roce zajišťuje přípravy žadatelů, a která se již v jarních měsících dokázala přizpůsobit nové „výzvě“, probíhají i přípravy žadatelů on-line formou.

V ústavní péči jsou momentálně téměř tři stovky dětí. To je asi o čtvrtinu víc než před rokem. Zájem přitom není především o sourozenecké skupiny.

I to byl důvod pro pěstounku paní Danu Riegrovou při jejich rozhodování o pěstounské péči. Blíže na odkazu:

V kraji se nedaří sehnat náhradní rodiny pro téměř tři sta dětí. Naděje na zlepšení je v nedohlednu