Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi Týden pěstounství Královéhradeckého kraje 2020.

Ten proběhne ve dnech 21. až 25. 9. 2020 a nabídne program pro širokou veřejnost. Akce se koná na podporu náhradní rodinné péče pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.

Ve spolupráci s organizací Spirit2018, z. s., proběhne 24. 9. 2020 setkání provázejících organizací a pěstounů pod názvem „Pojďme se všichni spojit“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách, jehož součástí bude koncert Jaroslava Svěceného.

Bližší informace o jednotlivých akcích v rámci Týdne pěstounství sledujte na našem webu: www.stansenahradnimrodicem.cz