Systém péče o ohrožené děti v České republice bývá často porovnáván se Slovenskou republikou. Toto srovnání se logicky nabízí, protože do rozdělení Československa na dva samostatné státy v roce 1993, byla zákonná úprava jednotná.

Zcela novým institutem se na Slovensku v roce 2005 stalo tzv. profesionální rodičovství. V České republice se v legislativě od roku 2006 objevuje termín „pěstounské péče na přechodnou dobu“, fakticky ale začala být pěstounské péče na přechodnou dobu vykonávána až po novela zákona v roce 2013.

Co to ale vlastně je profesionální rodičovství?

Profesionální rodičovství po právní stránce nespadá do forem náhradní rodinné péče, ale jde o rodinnou formu realizace ústavní péče. Přesto pro dítě psychologicky naplňuje obsah rodinné péče. Dává možnost dostat se do rodinného prostředí i dětem, které z právního hlediska není možné adoptovat ani se je nepodařilo umístit do jiné formy náhradní rodinné péče, případně jejich sociální situace a budoucnost další péče není jasná.

Zákon v roce 2005 stanovil povinnost zabezpečit tuto formu péče pro děti v ústavní výchově do věku tří let, protože akceptoval potřebu dítěte mít dostatečně podnětné a vztahové prostředí zejména v prvních letech života, což se v ústavní výchově nedá zajistit. Posláním této formy je poskytnout přechodnou, v některých případech i dlouhodobou péči dítěti s nařízenou ústavní výchovou, které je umístěné v zařízení (dětském domově, krizovém centru).

Do profesionální péče mohou být jedné osobě svěřeny nejvíce tři děti (pokud jsou profesionálními rodiči oba manželé, může to být šest dětí).

Osoba, která je profesionálním rodičem, se stává zaměstnancem příslušného zařízení, ve kterém je dítě umístěné. Profesionální rodič vychovává děti u sebe doma nebo v bytě či domě, které mu poskytne zařízení. Za svoji práci pak dostává zaměstnanecký plat, dále také příspěvek na náklady za dítě.

Profesionální rodina se snaží zabezpečit dítěti co nejlepší péči po dobu, než se vrátí do původní biologické rodiny nebo než se mu najde pěstounská či osvojitelská rodina.

Od 1. 4. 2018 je zákonem stanovená povinnost zabezpečit péči profesionální rodiny dětem do šesti let.

Tato forma péče o děti má svá úskalí, ale rozhodně se jedná o zajímavý institut. Aktuálně je na Slovensku nedostatek profesionálních rodičů, což jistě přímo souvisí s náročností takového povolání.