Královéhradecký kraj stále hledá nové pěstouny, kteří mají srdce a náruč otevřenou a nebojí se do toho jít. V nacházení nových pěstounů se letošní rok zatím jeví jako jeden z nejhorších za posledních pět let.

Evidujeme kolem 70 zařazených pěstounských rodin. Z nich na přijetí dítěte čeká pouze pět. Ostatní evidované pěstounské rodiny v současné době nemají volnou kapacitu a noví pěstouni nepřicházejí.

Zatím se daří ve spolupráci s ostatními kraji ČR nacházet rodiny pro malé děti, které nemají sourozence. Pro starší děti a sourozenecké skupiny se náhradní rodiny najít nedaří.

V letošním roce podalo žádost o klasickou pěstounskou péči v Královéhradeckém kraji pouze osm žadatelů. Jedná se většinou o manželské páry, které mají již vlastní děti nebo ženy samožadatelky. S nápadem k pěstounství přichází většinou v době, kdy vlastní děti odrostou, odejdou do života a v rodině zůstane kapacita, chuť pomáhat a darovat domov dítěti, které to potřebuje.