Již začátkem března jsme informovali o akci, kterou vyhlásil Královéhradecký kraj pro pěstouny a děti vyrůstající v pěstounské péči v Královéhradeckém kraji – „Namaluj obrázek nebo napište příběh na téma „Moje pěstounská rodina“. Již několik krásných obrázků nám přišlo. Nicméně díky pandemii jsme se doposud všichni soustředili na jiné věci, a tak bychom nyní, kdy pomalu dochází k rozvolňování všech opatření a život se pomalu vrací k „normálu“,  Vás opět požádali o spolupráci a připomněli, že tato akce stále probíhá. Připomínáme, že vybrané obrázky budou vystaveny ve vestibulu krajského úřadu  v průběhu měsíce září, v rámci Týdne pěstounství v Královéhradeckém kraji 2020 a budou slosovány o zajímavé ceny.

děkujeme předem za Vaši účast.

bližší informace viz letáček:

,,Výtvarná soutěž,, – plakát