Psychologické vyšetření žadatelů o NRP

Psychologické vyšetření žadatelů o náhradní rodinnou péči bývá zpravidla realizováno formou písemných psychologických testů a individuálních konzultací s psycholožkami pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Psychologické vyšetření může zčásti, či zcela proběhnout před či během přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, může být také realizováno po přípravě. Psychologické vyšetření je zaměřeno na zhodnocení celého rodinného systému, jeho kapacitu a schopnost žadatelů přijmout a pečovat o dítě či děti v NRP.

Žadatelé jsou nejprve e-mailem kontaktováni psycholožkami KÚ s termínem písemných testů, jedná se o jeden pracovní den, testy jsou zadávány hromadně. Po písemných testech následuje zpravidla několik individuálních konzultací, které jsou zaměřeny na tato témata: charakteristika osobnosti žadatelů, jejich psychický stav, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině, posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatelů přijmout dítě do rodiny a jejich vyjádření k záměru rodičů (úměrně jejich věku), konkrétní nabídka pomoci žadatelů dítěti a v případě pěstounské péče dlouhodobé či na dobu přechodnou schopnost spolupráce s příbuznými přijatých dětí a dalšími odborníky v oblasti NRP. Počet konzultací a jejich forma je individuální. Psycholožky následně vypracují zprávu z psychologického vyšetření, jejíž závěr je sdělen žadatelům, kteří mají možnost se k němu vyjádřit.

Chcete vědět víc zeptejte se psycholožek Krajského úřadu královéhradeckého kraje:

Mgr. Ilona Krejčová: 607 029 833

Mgr. Lenka Nixová: 607 053 204