V měsíci únoru začala v našem kraji první letošní příprava zájemců o náhradní rodinnou péči.

Absolvovat „přípravu“ k přijetí dítěte do rodiny je zákonnou povinností pro všechny žadatele o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. V letošním roce zajišťuje realizaci příprav pro Královéhradecký kraj organizace Dobrá rodina, z.s., Praha. Cílem přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů (a pěstounů na přechodnou dobu) je poskytnout jim potřebné informace vztahující se k péči o dítě a jeho výchově a napomoci připravit příznivé prostředí pro vývoj svěřeného dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

V přípravných kurzech jsou žadatelům předávány potřebné informace vztahující se k problematice osvojení, pěstounské péče (pěstounské péče na přechodnou dobu), rodičovství, péči o dítě, k ochraně jeho zdraví a jeho výchově, kde se využívá odbornosti zkušených lektorů. Kurzy umožňují účastníkům vyjasnit si osobní otázky spojené s přijetím nové role a nabízejí jim též možnost poradenství při řešení problémů ve vztahu k uvažovanému přijetí dítěte. Kurzy obsahují skupinovou část, kde se celá skupina dozvídá cenné informace v oblasti sociálně právní, psychologické, pediatrické. Také se pracuje s dynamikou skupiny, kdy žadatelé mezi sebou sdílejí svá očekávání, zkušenosti, nastavení apod. Během návštěvy v rodině mají zájemci pak možnost individuálně zkonzultovat pro ně citlivá témata.

V prvním pololetí tohoto roku začnou také přípravy pro tzv.“druhožadatele“ – tedy pro rodiny, které již vychovávají přijaté dítě a rádi by do rodiny přijali další dítě. V roce 2020 tuto přípravu zajišťuje organizace Salinger, z.s., Hradec Králové. Během této přípravy mají již zkušení náhradní rodiče možnost sdílet osobní zkušenosti s přijatým dítěte a připravit se na příchod dalšího dítěte do rodiny.

Reportáž z příprav z roku 2019 si můžete přečíst a poslechnout na níže uvedeném odkazu: reportáž z příprav v roce 2019